kwiecień 2013 Archive

W czasach pogańskiej cywilizacji na Kujawach…

Fot. Dowód w dyskusji o historycznym poziomie wody w Jeziorze Gopło, ongiś stanowiącym wg części źródeł ważny węzeł na drodze wodnej Warta/ Noteć- Wisła Fot. ...