Polecamy

[for English scroll down]

Drodzy Państwo,
Nie wspieramy działalności partii politycznych, choć chcemy udzielić pomocy technologicznej i sprawdzić, czy jest możliwość zaoferowania Państwu- być może częściowo odpłatnie- formy dodatku witryny www dla ruchu politycznego dającego osobom możliwość głosowania nad postulatami czy częściami programu jak i zgłaszania postulatów samodzielnie. Umożliwia to stosowanie reguł demokracji (stgr. δημοκρατία demokratia „rządy ludu”, od wyrazów δῆμος demos „lud”, rozumiany jako ogół pełnoprawnych obywateli[1], inne wyjaśnienie- chodzi o ogół mieszkańców wioski + κρατέω krateo „rządzę”). Jest zadziwiające, jak wielu spośród szefów partii politycznych nie zna nawet znaczenia tego słowa, nie wspominając o organizacji struktur ich ruchów, hołdujących „innym formom rządów”, aż wstyd mówić któż ostatnio wsławił się niewiedzą, niemniej natchnęło to nas do niniejszej akcji.

Jeśli jest zainteresowanie, możemy negocjować ceny z dostawcą, zobaczymy co uda się wynegocjować i ilu chętnych uda się zebrać do grupy polskich organizacji chętnych na takie platformy do głosowań on-line. Na razie zgłosiły się dwie mniejsze partie.

Specyfikacja:
– wyskalowany dla setek tysięcy użytkowników
– audytowalny z kopią papierową aby był zgodny z regulacjami wewnętrznymi partii odnośnie głosowań
– obsługa użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych
– moderatorzy
– kolejka do moderacji
– wielość kont administracyjnych
– raportowanie i eksport danych
– system zarządzania treścią aby łatwo dodawać tematy i zarządzać głosowania (z tego co pamiętam, mogą je dodawać w jednej z opcji także sami użytkownicy)
– komentarze użytkowników
– kategoryzacja
– lokalizacja wg okręgów wyborczych

Dostawca jest gotów skroić oprogramowanie do Państwa specyficznych oczekiwań. Koszty: 20-30 tys. USD kosztów wdrożenia, plus opłaty za hosting – zależnie od liczby aktywnych uczestników. Dane dostawcy udostępniamy chętnym organizacjom.

Dla partii i organizacji mniej majętnych w zasoby finansowe: prosimy także o kontakt, mamy możliwości pozyskania prywatnych donatorów etc, generalnie: proszę się zgłaszać, każdy przypadek potraktujemy z należną atencją. Nie jesteśmy organizacją która dyskryminuje ze względu na poglądy polityczne, wszystkich aplikujących traktujemy tak samo o ile głoszone poglądy nie naruszają zapisów Konstytucji RP czy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Adam
GP

Formularz zgłoszeniowy

[contact-form][contact-field label=’Imię lub nick’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’możesz podać adres www instalacji’ type=’url’/][contact-field label=’twoje komentarze%26#x002c; uwagi%26#x002c; pytania’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

P.S. dla małych i mniejszych organizacji polecamy aplikacje dostępne bezpłatnie, np.: http://electionbuddy.com/

electionbuddy – powerful and secure online election software

www.electionbuddy.comelectionbuddy online voting software for easy self-managed elections or polls by email

English version:
voting platform software specs:

– scales to hundreds of thousands of users
– auditable with a paper trail to comply with party voting regulations
– unregistered and registered users
– moderators
– moderation queue
– multiple administrator accounts
– reporting and data export
– content management system to easily add topics and manage voting
– user commenting
– categorization
– localization across voting districts

We would custom tailor the software to your specific requirements. You would be looking at $20,000 to $30,000 for development plus hosting fees which vary depending on the amount of active users.