skm bydgoszcz-toruń

Tramwaj po torach kolejowych i na nowym torze między Toruniem a Bydgoszczą

Chciałbym zaproponować następujące rozwiązanie techniczne, mam wrażenie że jest piekielnie drogie, choć chyba najwygodniejsze- bezprzesiadkowa podróż z centrum Bydgoszczy do centrum Torunia.

Co zostanie w ramach tego projektu dokonane?
Na odcinku Bydgoszcz Wschód- Bydgoszcz Fordon- Most na Wiśle istniejąca linia kolejowa zostanie przebudowana. Dodanie zostanie trzecia linia, a jeśli to technicznie możliwe, to na odcinku z Bydg. Wschód do Fordonu na torowisku kolejowym powstaną dwa tory tramwajowe. Jest to rozwiązanie już praktykowane w Europie (m.in. w Zwickau) choć niepowszechne. Dominuje wjazd pojazdów o kolejowym rozstawie toru na tory tramwajowe o rozstawie 100 mm, i wówczas dodawana jest trzecia szyna. Tutaj zrobilibyśmy odwrotnie, rozstaw 1435 mm zostanie uzupełniony o trzecią szynę dla ruchu tramwajów o rozstawie 1000 mm po torach kolejowych.

Na odcinku od mostu na Wiśle powstanie nowy tor 1000 milimetrów przez Złąwieś Wielką, Czarnowo do Torunia, do pętli tramwajowej przy Szosie Bydgoskiej, przystosowany do prędkości 80- 100 km/h (nie jest to problemem technicznym, całe koleje japońskie to koleje wąskotorowe poz Shinkasenem). Kończyłyby bieg w Toruniu przy placu Rapackiego albo przy ul. Olimpijskiej. W Bydgoszczy estakadą nad dworcem Bydgoszcz Wschód linia łączyłaby się z istniejącymi torami tramwajowymi. Czas przejazdu to 16 minut po torze nowym z prędkością 100 km/h, plus 8 minut po torze dwusystemowym z prędkością 60 km/h plus 10 minut wewnątrz Torunia (czas rozkładowy) plus 15 minut wewnątrz Bydgoszczy. W sumie 49 minut. Czas przejazdu- wg mnie zbyt długi.

Dane użyte do obliczeń:

28 kilometrów linii jednotorowej z mijankami, koszt: 196 mln PLN

8 km toru kolejowego z trzecią szyną (lub dwoma torami tramwajowymi na odc. Bydgoszcz Wschód- Fordon), koszt szacunkowy: 80 mln PLN

Węzeł przesiadkowy plus most tramwajowy nad tor. kolejowymi na stacji Bydgoszcz Wschód: 15 mln PLN

Suma kosztów (bez taboru): 291 mln PLN.

Specjalny tabor (tramwaje spełniające normy kolejowe, wytrzymałość pudła etc, wzorowane na niem. tramwajach dwusystemowych): 5 pojazdów, koszt: 60 mln PLN

By